Diensten

diensten

ONDERHOUDSPLAN

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de te verwachte kosten over een lange periode en is een instrument om het onderhoud strategisch aan te pakken en beheersbaar te houden.

Restauratieplan

Onder de term restauratieplan vat Bouwadvies Groot Holland het complete traject van het maken van de plannen tot en met het begeleiden van de aannemer die de restauratie (of het groot onderhoud of funderingsherstel) uitvoert.

VERGUNNING AANVRAGEN

Wanneer men werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument en het monument hierbij wijzigt kan het verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Subsidie aanvragen

Wanneer u onderhoud of restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Onderhoudsplan

Bouwadvies Groot Holland staat al jaren bekend om het uitvoeren van bouwkundige inspecties en eigenaren bewust te maken van de risico’s van gebreken en de conditie van hun pand. Met deze ervaring dragen we bij aan de instandhouding van de gebouwde monumenten.

Na het overhandigen van het inspectierapport kunnen uiteraard andere vragen ontstaan. Welke kosten kan ik op langere termijn verwachten? Wanneer dien ik met welke werkzaamheden te beginnen? Is fasering van werkzaamheden aan te raden? Wat komt er allemaal bij kijken?

Zomaar wat vragen die spelen bij het in stand houden van een monument en het noodzakelijk maken om hier een plan voor op te stellen. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft inzicht in de te verwachte kosten over een lange periode en is een instrument om het onderhoud strategisch aan te pakken en beheersbaar te houden.

Een MJOP van Bouwadvies Groot Holland is gebaseerd op de kennis en ervaring van de bouwkundig inspecteur, die precies weet hoe een gebouw zich in de loop der jaren gedraagt en hoe u daar, als eigenaar, effectief op in kunt spelen.

Het opstellen van een MJOP begint bij een grondige inspectie, waarbij alle onderhoudsgebreken gesignaleerd en gerapporteerd worden en de condities van de verschillende bouwdelen worden vastgesteld. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden worden over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar verdeeld, waarbij het jaar van uitvoering wordt bepaald door urgentie, risico’s en eventuele fasering. Er kunnen in overleg uiteraard ook onderdelen worden toegevoegd, waarbij gedacht kan worden aan installaties, onderhoudscontracten en duurzaamheidsmaatregelen.

Het onderhouden van een monument vraagt enige terughoudendheid. Werkzaamheden dienen sober en doelmatig te worden uitgevoerd, zaken die technisch op orde zijn laten we met rust.

Bij monumenten kunnen we niet altijd uitgaan van een theoretische levensduur of een vaste cyclus waarop een bepaalde werkzaamheid opnieuw dient te worden uitgevoerd. Dit vraagt de nodige kennis en ervaring over het gedrag van een gebouw en zijn materialen.

Deze kennis en ervaring hebben wij al meer dan 40 jaar in huis en kunnen deze uitstekend toepassen om een reëel en uitvoerbaar plan te kunnen leveren. Hiermee krijgt u inzicht in de onderhoudskosten op lange termijn en een gedegen en uitvoerbaar plan om werkzaamheden voor te bereiden en uit te laten voeren.

Na het voltooien van een MJOP helpen wij uiteraard graag voor, tijdens en na uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanvragen van offertes, begeleiding tijdens het uitvoeringsproces en het opleveren van werkzaamheden, maar ook ondersteuning bij aanvragen van vergunning en subsidies.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vergunningaanvraag

Wanneer men werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument en het monument hierbij wijzigt kan het verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Bouwadvies Groot Holland kan alle benodigde stukken voor de aanvraag van zo’n vergunning voor u verzorgen en overleg met de gemeente voeren.

Voor het aanvragen van een vergunning zijn soms een bestek en tekeningen verplicht. Bouwadvies Groot Holland verzorgt de contacten met de gemeente en inventariseert wat er nodig is om de vergunning aan te vragen.

Subsidie

Wanneer u onderhoud of restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Subisidiemogelijkhden Rijksmonumenten

Voor monumenten zijn er op dit moment verschillende subsidiemogelijkheden. Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt in Rijks-, Provinciale of Gemeentelijk monumenten. Eén van de bekendste subsidieregelingen is de SIM (subsidieregeling instandhouding monumenten) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is bestemd voor Rijksmonumenten. Het doel van deze subsidieregeling is om de instandhouding van Rijksmonumenten te bevorderen.

Subsidiemogelijkheden Provinciale Monumenten

Hiervoor is bij Provincie Noord-Holland een regeling beschikbaar voor onderhoud en restauratie van Provinciale Monumenten.

Subsidiemogelijkheden Gemeentelijke Monumenten

Voor de Gemeentelijke Monumenten is er bij verschillende gemeentes een subsidieregeling. Per gemeente is de regeling verschillend. Bouwadvies Groot Holland kan u helpen bij de aanvraag van een subsidie bij het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Wij kunnen u van dienst zijn met het verzorgen van de benodigde documenten voor de subsidieaanvraag. Daarnaast kunnen wij assisteren met de financiële eindverantwoording wanneer een subsidie aan u verleend is.

Heeft u vragen over welke subsidiemogelijkheden er voor u zijn? Neemt u dan contact op met ons kantoor om te informeren naar de mogelijkheden.

Aanvraag NRF hypotheek

Voor een hypotheekaanvraag bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) wordt soms ook informatie gevraagd in de vorm van een begroting. Bij dit soort aanvragen kunnen wij u ook van dienst zijn.

Restauratieplan

Onder de term restauratieplan vat Bouwadvies Groot Holland het complete traject van het maken van de plannen tot en met het begeleiden van de aannemer die de restauratie (of het groot onderhoud of funderingsherstel) uitvoert.

Een restauratieplan bevat meestal de volgende onderdelen:

 • Programma van eisen
 • Bouwkundig rapport
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Elementenbegroting
 • Bestek / werkomschrijving
 • Tekeningen
 • Directiebegroting
 • Vergunningaanvraag
 • Aanbesteding / aanvraag offertes uitvoerende partijen
 • Begeleiding / advisering tijdens uitvoering
 • Oplevering

Om te komen tot een restauratie of groot onderhoud, gaat er een aantal stappen aan vooraf. Het restauratieplan volgt vaak nadat bij een bouwkundige inspectie door bijvoorbeeld Monumentenwacht grote gebreken zijn geconstateerd, waarbij regulier onderhoud niet meer toereikend is.
In sommige gevallen werken wij samen met bijvoorbeeld een architect, een constructeur of een bouwhistoricus.

Contact

telefoon

Wij zijn niet telefonisch bereikbaar.

e-mail