Diensten

Bouwadvies Groot Holland levert de volgende (deel)producten

 

Onderhoud / Verbouwingen / Restauraties

Verbouwingsplan

Onder de term ‘verbouwingsplan’ of ‘restauratieplan’ vat Bouwadvies Groot Holland het complete traject van het maken van de plannen tot en met het begeleiden van de aannemer die de restauratie, verbouwing of het groot onderhoud uitvoert.

Periodiek OnderhoudsPlan (POP) / MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Een onderhoudsplan is een plan waarin de werkzaamheden en kosten staan genoemd voor een bepaalde periode. Dit product wordt veel afgenomen door Verenigingen van Eigenaren, stichtingen en kerkbesturen, om inzicht te krijgen in de kosten over een bepaalde periode.

Subsidie aanvragen

Wanneer u onderhoud of restauratiewerkzaamheden gaat uitvoeren kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een subsidie. Een bekende subsidieregeling is de SIM (subsidieregeling instandhouding monumenten) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Bouwadvies Groot Holland kan u helpen bij de aanvraag van de subsidie (en andere subsidieregelingen), het verzorgen van de stukken en de financiële afhandeling wanneer de subsidie verkregen is.

 

Bereikbaarheidsplan

Door de aangescherpte Arboregels wordt het steeds lastiger om onderhoud uit te voeren aan een pand en het gehele gebouw te inspecteren. Om een en ander zo veilig mogelijk te maken, kunnen er voorzieningen worden aangebracht, bijvoorbeeld op het dak. Om dit op de juiste manier te verwezenlijken, kan Bouwadvies Groot Holland een bereikbaarheidsplan opstellen.

Aanvragen Restauratiefonds-hypotheek en belastingaftek

In veel gevallen wordt een restauratie of groot onderhoud gefinancierd vanuit een Restauratiefonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds. Ook voor het aanvragen van zo’n hypotheek kan Bouwadvies Groot Holland begeleiding bieden.

Vergunningaanvraag (omgevingsvergunning)

Wanneer men werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument en het monument hierbij ‘wijzigt’ kan het verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Bouwadvies Groot Holland kan alle benodigde stukken voor de aanvraag van zo’n vergunning voor u verzorgen en de overleggen met de gemeente voeren.

 


 

Inspecties

Aankoopkeuring / Verkoopkeuring

U wilt uw (monumentale) pand verkopen en inzicht bieden in de staat van onderhoud? Of u hebt een pand op het oog en bent bang voor onverwachte kosten na aankoop? Bouwadvies Groot Holland kan voor u een aan- of verkoopkeuring verzorgen.

Bouwexploot

Een bouwexploot is een rapport waarin de staat van (meestal) een gebouw wordt omschreven op het moment van opname. U kunt een bouwexploot bijvoorbeeld gebruiken als uw buren gaan verbouwen (bijvoorbeeld heien) en u bang bent voor schade. Of u gaat zelf werkzaamheden aan uw pand laten uitvoeren en zit niet te wachten op onterechte schadeclaims achteraf.

Opleveringskeuring

Hebt u werkzaamheden laten uitvoeren aan uw pand? Bouwadvies Groot Holland kan voor u een opleveringskeuring uitvoeren, zodat u zeker weet dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

 


 

Metingen

Lintvoegmeting / Vloerwaterpassing

Is er scheefstand in uw pand zichtbaar (scheuren, kiervorming, aflopende vloeren) en wilt u weten of deze scheefstand nog binnen de redelijke normen valt of verontrustend is? Dan is het aan te bevelen een lintvoegmeting uit te laten voeren door Bouwadvies Groot Holland.

Vochtmetingen

Heeft u vochtproblemen in uw pand zoals schimmelplekken op de muren, zoutuitslag of loskomend en nat stucwerk? Met een vochtmeting van Bouwadvies Groot Holland wordt onderzoek gedaan naar de ernst, omvang en achterliggende oorzaak van het vochtprobleem.

Houtweerstandmeting

Met een houtweerstandmeting kunnen houten onderdelen als vloerbalken, muurplaten en kapdelen onderzocht worden op hun hardheid. Is het hout aangetast door een lekkage of door houtaantasters als een houtworm of een bonteknaagkever, dan is het verstandig een houtweerstandmeting uit te laten voeren door Bouwadvies Groot Holland.


Voor alle producten geldt dat Bouwadvies Groot Holland werkt met offertes op maat.
Voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen.