Bouwadvies Groot Holland

Bouwadvies Groot Holland is een bouwtechnisch advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in oude en monumentale objecten. Wij verzorgen de planvorming en directievoering bij o.a. verbouwingen, restauraties, renovaties, herbestemming en onderhoud. U kunt bij ons terecht voor onder meer het laten opstellen van onderhoudsbegrotingen, restauratieplannen en subsidieaanvragen. Ook kunnen wij voor u onderzoeken uitvoeren als lintvoegmetingen en een houtweerstandsmetingen.

Wij hechten belang aan de relatie met u als opdrachtgever en denken met u mee bij het behoud van cultuurhistorische waarden en de beperking van kosten. Bij voorkeur factureren wij dan ook niet op basis van een percentage van de bouwsom. Met onze aanpak bent u verzekerd van maatwerk en directe en persoonlijke aandacht.