Vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning)

Wanneer men werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument en het monument hierbij ‘wijzigt’ kan het verplicht zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Bouwadvies Groot Holland kan alle benodigde stukken voor de aanvraag van zo’n vergunning voor u verzorgen en de overleggen met de gemeente voeren.

Voor het aanvragen van een vergunning zijn onder andere een bestek en tekeningen verplicht. Bouwadvies Groot Holland verzorgt de contacten met de gemeente en inventariseert wat er nodig is om de vergunning aan te vragen. Diverse onderdelen zoals genoemd bij het hoofdstuk ‘Restauratieplan’ zullen hiervoor benodigd zijn. Wat er exact nodig is, is afhankelijk van de gemeente, het project en de uit te voeren werkzaamheden.