Bereikbaarheidsplan

Voor het veilig inspecteren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een pand zijn er Arboregels van toepassing. Door deze regels kan het noodzakelijk zijn dat er veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht.

Bouwadvies Groot Holland kan voor u een bereikbaarheidsplan opstellen, voor bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen voor het dak of in de kapruimte. In het bereikbaarheidsplan word voorgeschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden zodat uw pand veilig bereikbaar is voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast voorziet het plan ook in diverse toelichtingen over het juist aanbrengen van de voorzieningen.

Het bereikbaarheidsplan.

Een bereikbaarheidsplan bestaat uit een tekening en werkomschrijving waarin staat aangegeven welke voorzieningen waar moeten worden aangebracht. Ook staat aangegeven uit welk materiaal deze voorzieningen moeten zijn opgebouwd en op welke wijze de voorzieningen moeten worden aangebracht en gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de monumentale status van het gebouw. Deze mag niet worden aangetast door de toevoeging van deze voorzieningen.

De toepassing van bereikbaarheidsvoorzieningen is per gebouw verschillend en afhankelijk van de te volgen onderhoudsstrategie. Het regelmatig gebruiken van een steiger, hoogwerker of kraan kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben boven het aanbrengen van permanente voorzieningen. Veiligheidsvoorzieningen kunnen zowel buiten als binnen in het pand noodzakelijk zijn. Om een kapzolder van een kerk bereikbaar te maken is het bijvoorbeeld noodzakelijk om deugdelijke loopplanken en leuningen aan te brengen.

Het bereikbaarheidsplan kan worden gebruikt voor het aanvragen van vergunningen. Uiteraard kan Bouwadvies Groot Holland ook in dit traject voor u van betekenis zijn.