Restauratiefonds-hypotheek en belastingaftrek

Om de financiƫle lasten van een restauratie te drukken kunnen rijksmonumenteigenaren aanspraak maken op diverse soorten regelingen. Naast subsidies is er onder meer een Restauratiefonds-hypotheek beschikbaar en kan men een verzoek indienen voor fiscale aftrekbaarheid. Voor beide producten dienen de onderhoudskosten vastgesteld te worden door de Belastingdienst Bureau Monumenten (BBM). Bouwadvies Groot Holland kan dit proces voor u begeleiden en de benodigde stukken opstellen.

De Restauratiefonds-hypotheek wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Restauratiefonds. De hypotheek is een laag-rentende lening waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van de geplande onderhoudskosten minus subsidies en verzekeringsuitkeringen. Om voor de hypotheek in aanmerking te komen dient u aan enkele voorwaarden te voldoen (zie website Nationaal Restauratiefonds) en dienen de onderhoudskosten vastgesteld te worden door de BBM. Bouwadvies Groot Holland kan u ondersteunen met het opstellen (begroting/restauratieplan), aanvragen (omgevingsvergunning) en indienen van de vereiste stukken.

Om voor fiscale aftrekbaarheid in aanmerking te komen dient men wederom de onderhoudskosten vast te stellen voor de BBM. Van de onderhoudskosten die voor uw rekening komen is 80% aftrekbaar bij de belastingopgave. Indien u een verzoek bij de belastingdienst indient, dient u een restauratieplan bij te voegen met hierin o.a. bouwtekeningen, een omschrijving van werkzaamheden en een uitgebreide begroting. Bouwadvies Groot Holland kan u ook hier van dienst zijn.