Vochtmetingen

Heeft u vochtproblemen in uw pand zoals schimmelplekken op de muren, zoutuitslag of loskomend en nat stucwerk? Met een vochtmeting van Bouwadvies Groot Holland wordt onderzoek gedaan naar de ernst, omvang en achterliggende oorzaak van het vochtprobleem.

Bij een vochtonderzoek wordt een visuele inspectie gecombineerd met de meetgegevens die worden verkregen met vochtmeters en een warmtebeeld camera. Met deze instrumenten kan exact bepaald worden hoe hoog het relatieve vochtgehalte is in en op een oppervlakte. De vochtmeters kunnen o.a. tot 30 cm diepte het vochtgehalte in een oppervlakte meten. Met de warmtebeeldcamera krijgt u een goed visueel beeld (foto) van de omvang van de natte plek en hoe groot het temperatuurverschil is tussen de verschillende oppervlaktes.

Aan het einde van het onderzoek krijgt u een verslag met hierin de meetgegevens, foto’s gemaakt met de warmtebeeldcamera en foto’s van de aangetroffen toestand en gebreken. Het verslag wordt uiteraard afgesloten met een conclusie en advies.

Waarom en wanneer een vochtmeting?

Met een vochtmeting kan de exacte toestand achter vochtproblemen achterhaald worden. Met name bij langdurige problemen zoals natte gevels is het verstandig een meting uit te voeren voordat men over gaat op herstel. Door een vochtonderzoek uit te voeren kan een oplossing op maat geformuleerd worden. Hiermee voorkomt u dat het gebrek zich op korte termijn opnieuw voordoet en u geld uitgeeft aan onjuiste reparaties.