Lintvoegmeting en Vloerwaterpassing

Is er scheefstand in uw pand zichtbaar en wilt u weten of deze scheefstand nog binnen de redelijke normen valt of verontrustend is? Dan is het aan te bevelen een lintvoegmeting uit te laten voeren door Bouwadvies Groot Holland.

Scheefstand kan op diverse manieren zichtbaar zijn. De vloeren van uw woning kunnen aflopen, er kunnen kieren ontstaan tussen raamkozijnen en het muurwerk of er kunnen constructieve scheuren ontstaan in de gevels. Om de mate van scheefstand in kaart te brengen kan Bouwadvies Groot Holland voor u een lintvoegmeting en een vloerwaterpassing uitvoeren.

Bij een lintvoegmeting wordt de gevel ingemeten vanaf vaste punten. Vaste punten kunnen bijvoorbeeld de lintvoeg van de gevel zijn of de hoeken van raamkozijnen. Van deze punten mag men er vanuit gaan dat deze horizontaal t.o.v. elkaar lagen wanneer het pand gebouwd werd. Bij een hoogteverschil tussen de vaste punten kan men spreken van scheefstand. Een gering verschil in hoogte is niet verontrustend. Aan de hand van de richtlijnen van brancheorganisatie F3O toetst Bouwadvies Groot Holland in welke klasse de scheefstand valt.

Tegelijkertijd met een lintvoegmeting wordt meestal een vloerwaterpassing uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt de vloer c.q. de vloerbalken ingemeten om te zien of de vloer waterpas loopt of afloopt en zo ja waar en hoeveel.

Ook kan een lintvoegmeting gecombineerd worden met een te lood meting van de gevel.

De resultaten uit de metingen worden gecombineerd met een beknopt archief- en omgevingsonderzoek. Bij het archief- en omgevingsonderzoek wordt gekeken hoe het pand is opgebouwd en welke veranderingen zich in, aan en nabij het pand hebben voorgedaan die een mogelijke scheefstand kunnen verklaren.

Aan het einde van het onderzoek krijgt u een compleet verslag met hierin de meetgegevens (inzichtelijk gemaakt met een tekening en foto’s) en de bevindingen uit het archief- en omgevingsonderzoek. Het verslag wordt afgesloten met een conclusie en advies.

 

Waarom een lintvoegmeting?

Een lintvoegmeting is de eerste stap in een funderingonderzoek. Met een lintvoegmeting wordt de exacte scheefstand vastgesteld en kan het grootste punt van rotatie (zakking) bepaald worden.

Met de onderzoeksgegevens kan men een onderbouwde keuze maken of verder onderzoek nodig is. Verder onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het graven van een inspectieput om de fundering nader te inspecteren of uit het uitvoeren van een nauwkeurigheidspassing om de zakkingsnelheid over een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) te meten.

 

Wanneer een lintvoegmeting?

Het is aan te bevelen een lintvoegmeting uit te voeren wanneer er zich duidelijke symptomen van scheefstand beginnen voor te doen zoals scheuren of kiervorming. Een lintvoegmeting dient uitgevoerd te worden voordat men werkzaamheden gaat uitvoeren. Op deze wijze vermijdt u dat er geld uitgeven wordt aan het verhelpen van gebreken terwijl de oorzaak niet achterhaald of opgelost wordt.

Het uitvoeren van een lintvoegmeting is ook zinvol wanneer u een pand wilt aankopen maar een gebrek in de fundering vermoed.