Houtweerstandmeting

Met een houtweerstandmeting kunnen houten onderdelen als vloerbalken, muurplaten en kapdelen onderzocht worden op hun hardheid. Is het hout aangetast door een lekkage of door houtaantasters als een houtworm of een bonteknaagkever, dan is het verstandig een houtweerstandmeting uit te laten voeren door Bouwadvies Groot Holland.

Bij een houtweerstandmeting wordt met een boor (een resistograaf) in het hout geboord. Deze boring laat een klein gaatje achter van 3 mm. Tijdens het boren registreert het apparaat de weerstand die de boor ervaart in het hout. Dit wordt uitgetekend in een grafiek. Zodra de boor gemakkelijk door het hout schiet wordt een lage weerstand ervaren en daalt de weerstandlijn in de grafiek naar het nul-punt. Bij grote dalen in de weerstand kan men spreken van een gebrek. Er worden controlemetingen uitgevoerd om de aanwezigheid en omvang van een eventueel gebrek zeker vast te kunnen stellen.

De punten waar geboord wordt zijn afhankelijk van een visuele inspectie. Vaak wordt er gekozen voor de plekken waar een gebrek zichtbaar is zoals bij boorgangen van een houtaantaster. Daarnaast is het ook verstandig om in de kwetsbare delen van hout te boren zoals hout dat doorloopt in de gevel en waarvan men de kwaliteit visueel niet kunt zien.

De houtweerstandmeting gecombineerd met de visuele inspectie en eventuele overige meetgegevens (als vochtmetingen) levert een volledig en uitgebreid rapport op. In het verslag staat exact vastgelegd waar welke metingen zijn uitgevoerd en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

 

Waarom een houtweerstandmeting?

Met een houtweerstandmeting wordt de draagkracht van houten onderdelen gecontroleerd. Met het verslag kunt u een weloverwogen keuze maken om wel of niet over te gaan op constructief herstel of vervanging.

 

Wanneer een houtweerstandmeting?

Een houtweerstandmeting wordt uitgevoerd wanneer houten delen zichtbaar zijn aangetast of men een aantasting vermoed. Heeft u bijvoorbeeld een houten vloerbalklaag waarvan de balkkoppen de gevel in steken en is de gevel langdurig nat? Dan kunnen de balkkoppen aangetast zijn door houtrot. Met een houtweerstandmeting kan de staat van zowel zichtbare als weggewerkte houten onderdelen onderzocht worden. Door de meting uit te voeren kunt u kosten voor vervanging vermijden wanneer dit niet nodig blijkt te zijn.