Opleveringskeuring

Hebt u werkzaamheden laten uitvoeren aan uw pand? Bouwadvies Groot Holland kan voor u een opleveringskeuring uitvoeren, zodat u zeker weet dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Een opleveringskeuring dient om de door een aannemer, schilder of andere partij uitgevoerde werkzaamheden aan een gebouw te controleren.

De controle betreft dan:

  • de kwaliteit van het uitgevoerde werk
  • de kwantiteit van het uitgevoerde werk
  • voldoet het uitgevoerde werk aan de eventueel (vooraf) hiervoor vastgestelde eisen.

 

De bevindingen van de keuring worden aan de opdrachtgever gerapporteerd, indien gewenst wordt de rapportage aan meerdere partijen verstrekt.

 

Waarom een opleveringskeuring?

Indien er twijfels of onduidelijkheid bestaat over aan een gebouw uitgevoerd werk of als er discussies over (dreigen te) ontstaan, is het voor een opdrachtgever prettig om terzijde te worden gestaan door een ter zake kundige partij.
Daar deze partij ‘dezelfde taal’ spreekt als de aannemer (of andere partij) kunnen mogelijke twijfels, onduidelijkheden of discussies tot een minimum worden beperkt. Tevens wordt met het keuringsrapport aan de aannemer (of andere partij) duidelijkheid geboden over de uitgevoerde onderdelen die nader aandacht verdienen.

 

Wanneer een opleveringskeuring?

Een opleveringskeuring dient bij voorkeur direct na uitvoering van werkzaamheden te worden uitgevoerd, bij voorkeur voordat de laatste termijn voor de uitgevoerde werkzaamheden is betaald en wanneer (indien van toepassing) de steiger nog aanwezig is. Op die manier heeft de opdrachtgever altijd een stok achter de deur.

Wanneer het gehele traject wordt begeleid door Bouwadvies Groot Holland, dan worden de risico’s op discussies en teleurstellingen nog verder verkleind. De aannemer of andere bouwkundige partij krijgt dan vooraf duidelijkheid over wat er exact wordt verwacht. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Restauratieplan.