Bouwexploot

Een bouwexploot is een rapport waarin de staat van (meestal) een gebouw wordt omschreven op het moment van opname. U kunt een bouwexploot gebruiken als uw buren gaan verbouwen (bijvoorbeeld heien) en u bang bent voor schade. Of u gaat werkzaamheden aan uw pand laten uitvoeren en zit niet te wachten op onterechte schadeclaims achteraf.

De rapportage wordt opgemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Bij deze inspectie worden de aanwezige (zichtbare) gebreken fotografisch vastgelegd. In de rapportage worden de gebreken omschreven en verduidelijkt met de gemaakte foto’s. De rapportage wordt verstrekt aan de opdrachtgever en indien gewenst aan meerdere partijen.

 

Waarom een bouwexploot?

Indien risicovolle werkzaamheden in de nabijheid van gebouwen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld hei- en/of bemalingswerk of zwaar verkeer) bestaat er altijd het risico op schade. De schade kan bestaan uit scheurvorming door ongelijkmatige verzakking of door bovenmatige trillingen. Een bouwexploot dient dan voor aanvang van genoemde werkzaamheden te worden geregeld.
Mocht tijdens of na uitvoering van de risicovolle werkzaamheden de indruk bestaan dat er schade is ontstaan aan omliggende gebouwen, dan kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade (meestal scheurvorming) al voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Volgend hieruit kunnen afspraken worden gemaakt over aansprakelijkheid, te treffen voorzieningen en oplossingen.

 

Wanneer een bouwexploot?

In algemene zin kan men stellen dat het alleen zinvol is om een bouwexploot op te laten stellen, voorafgaand aan voornoemde risicovolle werkzaamheden`.

Een bouwexploot kan in opdracht van zowel de uitvoerende partij als door de naastgelegen eigenaar opgesteld worden. Mocht na het opstellen van de bouwexploot schade ontstaan in het pand, dan is een inspectie noodzakelijk om de situatie opnieuw vast te leggen.