Aankoopkeuring en Verkoopkeuring

U wilt uw (monumentale) pand verkopen en inzicht bieden in de staat van onderhoud? Of u hebt een pand op het oog en bent bang voor onverwachtse kosten na aankoop? Bouwadvies Groot Holland kan voor u een aan- of verkoopkeuring verzorgen.

Monumentale gebouwen zijn doorgaans bouwkundig complexer dan gewone woningen. Bij aankoop ervan wilt u achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Bij een keuring uitgevoerd door Bouwadvies Groot Holland wordt de bouwkundige staat van het pand geïnventariseerd. Dit houdt in dat alle bouwkundige onderdelen als wanden, daken, kozijnen, goten en kruipruimtes worden geïnspecteerd en onderzocht op eventuele gebreken. De inspectie wordt uitgewerkt in een rapport. In dit rapport wordt aan ieder onderdeel dat is geïnspecteerd een kwalificatie gehangen (goed, redelijk, matig of slecht), worden de aanbevolen werkzaamheden gerangschikt op prioriteit en voorzien van een beknopt advies (herstel of vervanging etc). Aanvullend kunt u ervoor kiezen om een kostenparagraaf bij het rapport te laten voegen. Voor meer informatie hierover zie het kopje ‘Kostenraming’.

Het inspectierapport is goed bruikbaar in bijvoorbeeld de onderhandelingen over de verkoopprijs. De aankoopkeuring geeft bovendien inzicht in de mogelijkheden voor fiscale aftrekbaarheid of een Restauratiefonds-hypotheek via het Nationaal Restauratiefonds.

Het product

Het gehele woonhuis of appartement (of ander object) wordt op alle zichtbare onderdelen geïnspecteerd. U krijgt een heldere rapportage van:

  • algemene conditie van kelder tot dak
  • gebruikte materialen
  • kwaliteit van afwerkingen
  • indien gewenst: een kostenindicatie voor herstel en/of achterstallig onderhoud
  • de rapportage wordt voorzien van een fotobijlage

 

Kostenraming

Bij een inspectierapport kunt u ervoor kiezen een kostenraming / elementenbegroting toe te laten voegen. Bij een kostenraming worden financiële richtprijzen gekoppeld aan de werkzaamheden die aanbevolen zijn om binnen 2 jaar uit te laten voeren. Met de raming krijgt u een beter inzicht in de omvang van de werkzaamheden en kunt u een betere afweging maken.